محط

جست‌وجوی محط در واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی دیگر برای محط. در هندسه ، مُحیط یا پیرامون (به انگلیسی: Perimeter) به خط

2023-01-29
    والدنيا برد و عبادي
  1. August 11 at 10:20 PM ·